♦ Gnamptogenys strigata

Formikárium pre tento pekný malý druh som vyrobil jednoducho:
Do novej 1200ml vaničky na potraviny som vylial sadru a vyhĺbil 2 hniezda- 2+2 komory 15x10x5mm. Komory som prikryl podložnými sklíčkami (do mikroskopu) a ako krytka slúžia väčšie kusy píniovej kôry, takže mravce v hniezde sa dajú pohodlne kontrolovať.

Každé hniezdo má dva vchody. Hniezda sú od seba vchodmi vzdialené ca 15mm a jeden pár vchodov je protistojný a stretá sa v spoločnej drážke. Táto drážka, rovnako ako druhé hniezdo, je momentálne zasypaná. Ak prerastú jedno hniezdo, druhému otvorím vchod (ak ho sami skôr nenájdu) a drážku prekryjem machom. Ako posyp som rozmrvil suchú pôdu zo záhrady, pridal trošku tlejúceho lístia a práchnivého dreva z hrabanky. Na druhý deň po založení, kedy sadra už úplne vytvrdla, som prostredie osadil chvostoskokmi (Folsomia candida) z iných ubikácií a žižiavkami ,,dwarf isopoda“. Budú žrať zvyšky vynesené mravcami na smetisko.

Kolónií som poskytol iba jedno otvorené hniezdo, uvidím na koľko sa z populácie 13 robotníc vyšplhajú. Kedže je to Ponerinae, neočakávam že ich bude viac než ca 50-100. Biela škvrna je pohľad do komory s troškou hlinených hrudiek na dne. Takéto formikárium sa dá vyrobiť behom 1 hodiny a vyhovuje množstvu malých zemných druhov.


Denník kolónie Gnamptogenys cf. strigata

-18.09.´17- príchod kolónie (insectarium.cz)→ neskôr ich určujem ako Gnamptogenys, pravdepodobne G. strigata podľa http://academic.evergreen.edu/projects/ants/AntsofCostaRica.html
–stav- 1Q+11W+B(cca 4P+LL+EE)
-02.10.´17- kŕmim s ca 8mm veľkým m.červom ktorého som dekapitovala a vložil dnu
-06.10.´17- kontrola a kŕmenie- stav rovnaký, napočítal som Q+10W+8P+XYxL2/L3
–kŕmim s tartarou, zvlhčujem vonkajšiu nádobku
-12.10.´17- kŕmenie- drosophily, vzali ich dobre
–z PP sa už liahnu nové W
-21.10.´17- vyrábam im sadrové formikárko v pl. vaničke 1200ml
-22.10.´17- presun- všetko v poriadku, vzali múčneho červa i švába (Blatellidae sp. China, Xiamen)
— robotnice dosť aktívne behajú, myslím že majú dobre vyvinutú komunikáciu a orientáciu na to že sa jedná o poneríny
-26.10.´17- kŕmenie 1x adekvátne veľký múčny červ, vlhčím
-31.10.´17- príkrm šváb (Blatellidae sp. Xiamen) a komár, vlhčenie
–v hniezde je niekoľko PP, robotnice a matka, mravce vyzerajú byť spokojné
–roztoče na mravcoch som už nepozoroval
-03.10.´17- mravce využívajú hniezdo, počas dňa sú niektoré robotnice vonku
–vlhčím, je to treba ca 1x za týždeň
-18.11.´17- majú ca 8 kukiel, matka je OK, darí sa im, sklo zaniesli materiálom a tak poriadne nevidím dnu, ani fotiť sa nedá
–kŕmim švábmi, počas týchto 2 týždňov sme im dávali aj múčňaky
-02.12.´17- sú OK
-22.12.´17- sú OK, všeobecne ich kŕmievam 2x do týždňa a stačí im to
-06.01.´18- podávam hmyz aj medovicu, medovicu berú celkom dobre!
-16.01.´18- presťahovali si hniezdo pod druhé sklíčko, prvé hniezdo opustili
–v novom hniezde majú ca 30P→ veľmi sa im darí
–druh považujem za nudný, pretože sú ľahko chovateľné ale pre malé rozmery a neznášanlivosť k svetlu sa nedajú dobre pozorovať v hniezde- chcelo by to inak riešené formikárium
-21.01.´18- dnes som pri fotení omylom vyplašil kolóniu tak, že matka ušla do arény- keď ju našli robotnice, jedna z nich ju uchopila za tykadlá a skrčenú matku preniesla naspäť do hniezda

21.10.´17 – Roztoč na petioluse matky

 

02.11.´17 – pohľad do komory, matka v strede ↑

 

05.11.´17 – pohľad do komory

21.01.´18- robotnica nesie ♀

21.01.´18- pohľad do plnej komory, ♀ v centre, potomstvo naľavo

Záber na robotnicu

 

www.polistes.sk
Copyright Myre 2010-2018