♦Rod Lucihormetica

DruhLucihormetica verrucossa/ L.subcincta/L.grossei

Pôvod: južná Amerika, nížinné až horské pralesy

Veľkosť: dospelce do 2,5-4cm; samce majú na pronote dva svetložlté rohy kt. s vekom tmavnú do oranžova-červena, samice bez výrastkov

Vývin: položivorodé; vývoj nýmf ca 8-11 zvlekov po adult; rozmnožovanie pomalšie

Teplota: izbová až 28°C; pri vyššej teplote sa rozmnožia ochotne, pri nižšej (↓22°C) to trvá pomaly alebo samice neporodia vôbec

Vlhkosť: 60-80%; preferujú vlhkejšie prostredie; vlhčiť jeden roh nádoby a druhý môže byť suchší

Potrava: -zelenina, sladké ovocie, cereálie, granule, krmivo pre rybičky; listovka/biele práchnivé drevo(dub, buk) prijímajú veľmi radi ako súčasť potravy

Ubikácia: pre max 40 jedincov stačí nádoba 20x30x15cm s 5-10cm vrstvou substrátu, napríklad hrabanka(dub,buk):rašelina/lignocel 2:1; kôra a práchnivé dubovo-bukové drevo ako potrava aj úkryt; nymfy aj dospelce lezú po skle; v prípade úteku hynú na sucho a hlad do 2 týždňov

Aktivita a chov: súmrak; zaujímavé rodinné správanie; pri viacerých samcoch treba poskytnúť úkryty z dreva a konáre ako priestor na lezenie- sú teritoriálne a zvyknú sa poškodzovať (je lepšie nechávať iba zopár kapitálnych a menšie samce skrmovať); chov je jednoduchý

 

Lucihormetica subcincta 1.0

 

Lucihormetica grossei 1.0

 

Lucihormetica verrucosa ,,Colombia“ 1.2

 

Filip Repta 26.03.´18

 

www.polistes.sk
Copyright Myre 2010-2018