Ekológia

 

Pekný článok o typoch pastevných a hospodárskych lesov↓

http://pastekar.blogspot.sk/2017/07/stare-duby-nad-stupavou-svedkovia.html

 

www.polistes.sk
Copyright Myre 2010-2018