Centrálna Ázia

Tento článok som nevedel pomenovať inak, pretože tu nájdete odkazy na hudobné zoskúpenia z pomerne širokého územia. Na území autonómnej republiky Tuva alebo Mongolska sa zachovali starobylé techniky hrdelných spevov. Pri takomto speve spevák za pomoci jazyka, svalov hrdla a nosovej prepážky vydáva naraz jeden spodný tón a alikvótne (vysoké) tóny. Alikvótny spev je v istom zmysle aj spirituálna záležitosť a hlavne pre uši Európanov neuveriteľný výkon ľudského tela. Alikvóty evokujú prírodné živly, pripomínajú tajgu, step a slobodu pastierov pri cválaní na koni. Hrdelné spevy sa používajú dodnes v šamanizme a pri modlitbách.  Speváka doprevádza napríklad drumbľa, šamanský bubon alebo slávny morin khuur/igil- ,,konské husle“. Je to dvojstrunový sláčikový nástroj s dvoma strunami. Igil dokáže verne imitovať erdžanie koní. Z najznámejších skupín na svetovej scéne spomeniem ako prvých Slnečnú vrtuľu- Huun Huur Tu, ďalej Altai Kai, Alash alebo Khusugtun.

 

www.polistes.sk
Copyright Myre 2010-2018