Ľudová kultúra SK

Zaujímavé odkazy k našej tradičnej ľudovej kultúre

 

Architektúra

http://www.ludovaarchitektura.sk/2008.htm#

 

Archívy

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (CTLK, zastrešené SĽUK-om)↓

http://www.ludovakultura.sk/index.php?id=5891

Archív fotografií SAV↓

http://www.uet.sav.sk/digiarchiv/AN/?pg=1

Ako sa žilo a žije

http://domov.sme.sk/c/6023802/zuzana-kovsova-ani-bohaci-nemali-viac-ako-chudobni.html

https://nasnovohrad.sme.sk/c/7745165/na-lazoch-zeny-rodili-doma-kosa-nemohla-byt-opreta-na-slnku.html#ixzz3XAcnUfFuAj

 

www.polistes.sk
Copyright Myre 2010-2018