Úvod

 

Pachycondyla crassinoda- ekológia, biológia a chov v zajatí

V tomto článku by som rád napísal niečo o biológií a chove dravých mravcov Pachycondyla. Všeobecne by som rád uviedol aj niektoré moje subjektívne postrehy k trendu exotických ponerín v pralesných formikáriach. Prevažná väčšina veľkých ponerín sú striktne zemné dravé druhy vybavené silnými hryzadlami a dlhým žihadlom so silným jedom. Práve preto ich neodporúčam začiatočníkom a už vôbec nie deťom a osobám mladším ako 21 rokov. Nielen že je uštipnutie týchto veľkých druhov aj bolestivé, ale môže spôsobiť silnú alergickú reakciu!

Kolónie Pachycondyla dobre zvládajú chov v zajatí, kde prijímajú celú škálu živej potravy a pri správnych podmienkach je odchov nových generácií robotníc bezproblémový. Aj preto je tento rod pomerne často importovaný, či už mladé zakladajúce matky alebo malé kolónie. Vďaka svojej veľkosti a dravému spôsobu života zemných lovcov sa jedná o hmyz atraktívny pre súkromných chovateľov i expozície v edukačných zariadeniach alebo múzeách.

 

Taxonómia

Čeľaď Ponerinae zahŕňa primitívne dravé druhy mravcov vybavené funkčným jedovým žihadlom. Kolónie sú typické malými rozmermi (niekoľko desiatok až stovák robotníc) a hniezdami z jednoduchých galérií v substráte. Polymorfizmus medzi robotnicami a matkami je malý, u niektorých druhov (Dinoponera) ani kráľovné v pravom slova zmysle neexistujú a štruktúra rodiny pozostáva z lineárnej hierarchie alfa dominantnej oplodnenej samičky a podriadených jedincov s potenciálom k plodnosti (fertilite) a k dosiahnutiu rovnakého reprodukčného statusu v spoločenstve.

V neotropickom rode Pachycondyla bolo doteraz opísaných viac než 12 druhov, z ktorých väčšina dosahuje viac než 1,5cm dĺžku robotníc. P. crassinoda je najväčší z rodu a všeobecne sa zaraďuje medzi najväčšie mravce južnej Ameriky vôbec.

RíšaAnimaliaKmeňArthropodaTriedaInsectaRádFormicoidea → ČelaďPonerinaePodčelaď: PoneriniRodPachycondylaDruhPachycondyla crassinoda (Latreille, 1802)

Slovenský názov: neexistuje

Anglický názov: neexistuje

 

Morfológia

Pachycondyla crassinoda je vzhľadom typická juhoamerická Pachycondyla. Tento konkrétny druh je charakteristický štvorcovým tvarom petiolu a hlavne dvoma výčnelkami/zubmi vybiehajúcimi z pygídia (posledné vrchné články zadočka).

Matka (kráľovná) dosahuje veľkosť okolo 19-22,5mm. Ako u iných ponerín, aj u Pachycondyla sú si plodné samičky a robotnice veľmi podobné. Matka je typická o niečo širšou hlavou, troma očkami na čele (ocelli) a širším dlhším hrudníkom so širším metanotom (metanotum= predný horný článok hrude).

Robotnice sú len o pár milimetrov kratšie oproti ♀, dosahujú 18-21mm. Ich časti tiel sú oproti matke aj užšie a jemnejšie, samozrejme aj hruď je kratšia. Inak, ako to už býva aj u iných skupín primitívneho eusoc. hmyzu, sa robotnice s matkou dajú pomerne ľahko zameniť. Rozdiel je najviditeľnejší pri priamom porovnaní matky s robotnicou.

Okrídlené samce sú typickými mravčími samcami. Ich hlava je pomerne malá, oči nepomerne veľké, tykadlá nitkovité a hryzadlá malé. Dĺžkou tela merajú 15mm, sú celé čierne a ich pygídium nemá výbežky. Samce rodu Pachycondyla sa navzájom veľmi podobajú a na medzidruhové rozlíšenie sa používa napríklad ochlpenie hlavy, hrude alebo charakter povrchovej štruktúry chitínu.

Typická ponerína 🙂

 

www.polistes.sk
Copyright Myre 2010-2018