♦ Chov Kalotermes flavicollis


 

Chov termitov Kalotermes flavicollis

 

Úvod

Kalotermes flavicollis je jeden z najčastejšie laboratórne chovaných termitov. Je to môj obľúbený druh- sú to zvieratá dostatočne veľké a atraktívne na pozorovanie a pritom relatívne nenáročné na chov. Celá starostlivosť o zabehnutú kolóniu sa sústreďuje na udržiavanie vlhkosti, izbovej teploty a obmenu/doplnenie dreva raz za niekoľko mesiacov až rokov.

____________________________________________________________________________________________________________

Biológia

Taxonómia

Ríša: Animalia → Kmeň: Arthropoda → Trieda: Insecta → Rád: Blattodea → Podrád: Isoptera → Čelaď: Kalotermitidae →  Rod: Kalotermes → Druh: Kalotermes flavicollis (Fabricius, 1793)

Slovenský názov: Termit žltokrký

Anglický názov: yellow-necked drywood termite

____________________________________________________________________________________________________________

Kalotermitidae

Termity sú veľmi životaschopná, úspešná a aj preto fascinujúca skupina hmyzu. Je to vďaka kastám rôzneho vzhľadu a pracovnej náplne a tiež vďaka ich ,,vývinovej prispôsobivosti“ (ontogenetickej plasticite/ variabilite). Jednoducho povedané, jedince určitej kasty sa môžu na základe potreby ich kolónie zvliecť do inej kasty. Kalotermitidae sú považované za primitívne a teda ,,nižšie“ termity aj práve vďaka tejto schopnosti. Kolónie tohto rodu sú menšie, počtom dosahujú niekoľko desiatok až pár tisícov jedincov a ich rast je pomalší oproti iným druhom. Namiesto pravých robotníc s predurčeným vývojom nachádzame u Kalotermitidae tzv. pseudergáty. Vykonávajú práce rovnako ako robotnice ale môžu sa zvliecť do štádia nymfy (→dospelých alát), vojaka alebo ako náhradného pohlavného jedinca (neotenika). U vojakov a robotníc najprimitívnejších druhov termitov sú prítomné zložené oči.

 

____________________________________________________________________________________________________________

Rozšírenie

Kalotermes je najbežnejší európsky rod ,,suchodrevných termitov“ čeľade Kalotermitidae. Areálom rozšírenia prechádza tento druh od pobrežia Portugalska cez celé Stredozemné more a zasahuje severnú Afriku, Blízky východ až Izrael. V tomto páse sa vyskytujú ďalšie veľmi podobné druhy ktorých taxonómia si vyžaduje hlbšiu revíziu. Pre zaujímavosť spomeniem Kalotermes dispar opísaný z Kanárskych ostrovov, v Taliansku entomológovia od K. flavicollis odlíšili príbuzný K. italicus a z Grécka pochádza tretí druh opísaný pre Európu, K. phoenicae.

Vojak, neotenik a pseudergáty (2020)

____________________________________________________________________________________________________________

Hniezdenie

Kalotermitidae sú ekologickou stratégiou takzvané ,,single-site nesters“ termity. Jedna kolónia obýva jediný kus dreva a to limituje jej hniezdne a potravové možnosti- keď sa drevo minie, kolónia zaniká. Často hniezda v dreve ktoré nemá kontakt so zemou, napríklad v mŕtvom konári na živom strome. Schopnosť pseudergát budovať ochranné tunely a cestičky je minimálna, preto je aj šanca termitov opustiť osídlené drevo malá. Preferujú mŕtve a narušené drevo. Hniezdo je veľmi jednoduché a tvoria ho galérie komôr a chodieb. Von vedie niekoľko operačných otvorov ktorými vychádzajú aláty počas rojenia a pseudergáty cez ne vyhadzujú výkaly von z hniezda. Výkaly majú podobu tuhých zrniečok, tzv. fekálnych peliet. Jednotlivé druhy Kalotermitidae môžeme rozlíšiť podľa týchto peliet, čo využívajú nielen vedci ale aj dezinsekčné firmy. Pelety majú druhovo špecifický tvar, ryhy a brázdy vytvorené hrubým črevom snažiacim sa vyžmýkať do organizmu čo najviac vody pred opustením organizmu.

Topoľový žetón po niekoľkoročnej činnosti kolónie (2017-2019)

 

Smrekový hranol po niekoľkoročnej činnosti kolónie (2017-2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Vývin

Ako som už spomenul, kolónie Kalotermitidae bývajú všeobecne malé. Priamy vývin k okrídlenému a silne sklerotizovanému imágu vedie u K. flavicollis od vajíčka cez 4 larvárne a 3 nymfálne štádiá a trvá niekoľko mesiacov.  Keď si to vezmeme schématicky, potom priama vývinová vetva vyzerá takto E→ Lv1→ Lv2→ Lv3→ Lv4→ Nf1→ Nf2→ Nf3→ Im (legenda- E= vajíčko, Lv= larva , Nf= nymfa, Im= imágo).  Avšak vývoj jednotlivých kást je trošku komplikovanejší. V kolónií sa nachádza minimum dospelých jedincov a väčšinu členov tvoria nedospelé pseudergáty (Ps). Nerozmnožujú sa a pracujú pre dobro spoločenstva. Ps sa môže vyvinúť z jedinca štádia Lv4 až Nf3, vojak (Mj) z Lv3 až Nf3 alebo z Ps. Takže primitívne termity sú v tomto tak trochu komplikované a fascinujúce zároveň.

Kráľovský pár s prvými nymfami (2016)

____________________________________________________________________________________________________________

Kasty

Pohlavné jedince

Oproti pomerne malým európskym termitom Reticulitermes Kalotermes flavicollis veľké zvieratá. Najstaršie štádiá pseudergát, dospelé jedince kráľovského páru a najväčší vojaci môžu presiahnuť dĺžku 10mm. Dospelými štádiami (imágami) sú u Kalotermitidae iba okrídlené nevyrojené aláty alebo kráľ a kráľovná. Sú to primárne pohlavné jedince/ kráľovský pár zložený zo samca a samice. Po rojení oba jedince zhodili krídla, samček začal nasledovať samičku a na vhodnom mieste založili novú kolóniu. Rozpätie krídiel u alát je 20mm, bez krídiel merajú imága 8-11mm. Ich chitín je tmavohnedý s atraktívnym, oranžovo sfarbeným pronotom (hlavovým štítkom) podľa ktorého dostal druh svoje latínské pomenovanie- (flavus– žltý, collum/coli– krk→ flavicollis). Kráľovský pár sa zdržiava v určitých obľúbených častiach hniezda. Svojím správaním a prítomnosťou ovplyvňuje správanie ostatných jedincov v kolónií, stimuluje aktivity vedúce k rozširovaniu hniezda a celkovo udržuje sociálnu štruktúru medzi jedincami. Kráľovné za rok znesú niekoľko znášok a nie sú fyziogastrické ako to poznáme u iných termitov. Od samcov sa líšia menším počtom brušných článkov (sternitov) a nepatrnou veľkostnou prevahou.

Kráľovský pár s vajíčkami (2019)

Robotnice= pseudergáty

Všetkú prácu vykonávajú nepravé robotnice, tzv. pseudergáty. Pseudergáty vyzerajú ako typické termity, majú svetlý chitín, okrúhlu hlavu s nitkovitými tykadlami a valcovité telo. Rozširujú a udržujú hniezdo, starajú sa o kráľovský pár, vajíčka a o nesamostatné biele larvy. Trofalaxiou z úst do úst (tzv. stomodeálna trofalaxia) a z rekta do úst (proktodeálna trof.) kŕmia aj vojakov, ktorí sa nedokážu uživiť sami pre ich mohutné hryzadlá. Nymfy majú oproti pseudergátam utvorené aj základy krídiel po stranách článkov hrudníka. Neotenik je sekundárny pohlavný jedinec prítomný iba v prípade potreby kolónie. Býva oranžovkastý až karamelovo-hnedý ale inak sa veľmi nelíši od pseudergáty z ktorej sa zvliekol do tohto štádia.

Pseudergáty a larvy (2019)

 

Vojaci

Vojak sa môže vyvinúť z larvy, pseudergáty a aj nymfy. Konečnému štádiu vojaka predchádza krátko trvajúce štádium bieleho vojaka s mäkkým chitínom. ,,Koneční“ vojaci sú oranžovo-hnedí, majú typický vzhľad s ich robustnou hlavou a mohutnými bohato ozubenými hryzadlami. V populácií kolónie sa vyskytuje väčšinou iba niekoľko percent vojakov.

Pseudergáty, staršia larva a vojak (2019)

____________________________________________________________________________________________________________

Chov

Vzdušná vlhkosť

Na prírodných lokalitách môžeme K. flavicollis uloviť na pobrežiach dovolenkových destinácií Stredozemného mora. Kolónie tu nachádzame napríklad v hájoch a kempoch so starými borovicami (Pinus sp.). Termity hniezdia v mŕtvych suchých konároch, často ešte na stromoch. Nevyhnutnú vzdušnú vlhkosť získavajú vďaka blízkosti mora ale samé žijú v suchom dreve. Toto sú podmienky ktoré chceme napodobniť aj my a drevo v chove im vôbec nevlhčíme, necháme ho absorbovať vzdušnú vlhkosť. Kolónie hniezdiace v dreve ktoré je v priamom styku s pôdou sa v ich hniezde sezónne premiestňujú a môžeme ich nájsť aj vo vlhkejšej časti hniezda. V uzavretom priestore a vlhku môžu naše termity trápiť plesne na dreve. Chov Kalotermes-ov je v tomto náročnejší oproti Rhinotermitidae, ktoré sa plesniam dokážu vyhnúť vyhĺbením ochranných tunelov alebo stiahnutím do inej časti hniezda. Kalotermes vedia budovať ochranné steny a prístupové chodby ale táto ich činnosť je v určitom zmysle pomalá až obmedzená, podobne ako schopnosť vybudovať väčší priestor pre akútne potreby spoločenstva. Preto sú menej prispôsobivé a niekedy trvá až niekoľko týždňov pokiaľ si zvyknú v novom prostredí a pustia sa do plnohodnotného žrania. Ak vtedy nedodržíme správnu vlhkosť, vytvoria sa nežiadúce plesne a zvieratá môžu vykapať na niektorý stresový faktor z prostredia.

____________________________________________________________________________________________________________

Nádrž

Pre malé kolónie a skupinky volíme skúmavky, petriho misky alebo tenké pozorovacie hniezda (planar observatory nests→ https://www.polistes.sk/anima/termity/planar-observatory-nests/). V týchto môžeme termity bez námahy pozorovať a fotografovať. Na dlhodobý chov používame nádrže o objeme 2-5L s 2-3cm vysokou vrstvou riečneho piesku alebo perlitu na dne. Na piliere alebo priamo na substrát položíme vhodné drevo ku ktorému v tesnom kontakte priložíme otvorenú nádobu s termitmi. Nádrž zakryjeme priliehajúcou sklenou platňou a zabezpečíme tak vysokú vlhkosť vzduchu (80-90%) a minimálny pohyb vzduchu. Medzera medzi platňou a stenami nádoby by mala stačiť na výmenu vzduchu a brániť úniku zvierat, ale u Kalotermitidae sa spravidla nemusíme ničoho obávať. Teplota pre K. flavicollis stačí izbová v rozmedzí 22-26°C, vedecká literatúra odporúča 26°C.

(Inak uzatvorená) nádoba s kolóniou (v ich pôvodnej- menšej krabičke) a s príkrmom navrchu (2020)

 

____________________________________________________________________________________________________________

Drevo

Ako vhodné drevo sa ukazujú všetky najčastejšie používané druhy dreva. Topoľ (Populus alba a iné), breza (Betula splendens), smrek (Picea abies), borovica (Pinus silvestris, P. nigra) a bežné ovocné dreviny. Drevo má byť suché, bez hubových ochorení, plesní a drevokazného hmyzu. Pripravujeme si ho ideálne do zásoby v podobe nazbieraných mŕtvych konárov pod ich materskými stromami. Drevo predkladáme do nádoby odkôrované, narezané na hranoly alebo žetóny. Umiestnime ho tak, aby sa svojou plochou dotýkalo už osídleného dreva. Termitie zmysly ich behom pár dní až týždňov navedú do nového zdroja potravy. Nové druhy dreva alebo úplne nové prostredie osídlia Kalotermes pomalšie, črevná mikroflóra sa musí prispôsobiť niektorým antinutričným látkam (horčiny, silice a i.) a kolónia musí v novom prostredí rozšíriť svoj pach. Preto ako vždy, dbáme na stojaci vzduch.

Fragment s neotenikmi (2018)

___________________________________________________________________________________________________________

Záver

Svoje prvé rodiny chovám od roku 2016 a za ten čas som od stihol vypozorovať množstvo zaujímavých vecí. Vyviedli ma z rozšíreného názoru že termity sú hmyzom ktorý v chove väčšinou vykape. Nie je tomu tak, navyše je to najmenej náročný hmyz aký som vôbec kedy choval. Raz za pár týždňov ich vyberiem, poteším sa pozorovaním a vložím ich naspäť s radosťou že pri ďalšom pozorovaní budú mať zase niečo nové. Medzitým raz za 6-8 týždňov navlhčím perlit vo vonkajšej nádobe. Jedinci Kalotermes flavicollis sa dožívajú niekoľko rokov čo môžem potvrdiť. Prajem veľa šťastia v chove 🙂                          

                                                                                                                        Filip Repta, 29.09.´19

 

 

www.polistes.sk
Copyright Myre 2010-2018