Polistes/ Osíky/ Paper wasps

 

 

 

Úvod

Opis

Taxonómia

Vzhľad

Rozšírenie

Eusocialita

Ročný cyklus

Chov

 

www.polistes.sk
Copyright Myre 2010-2018